Fijn Gezond
Image default
Tandheelkunde

Hoe word je tandarts in Nederland?

Om tandarts te worden in Nederland moet je een universitaire opleiding Tandheelkunde volgen. De duur van deze universitaire opleiding is 6 jaar. In eerste instantie 3 jaar bachelor en vervolgens 3 jaar master. Na afronding van de master kun je je laten inschrijven in het BIG-register. Vanaf dan ben je bevoegd de tandheelkunde zelfstandig uit te oefenen en mag jezelf met de titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) benoemen. Na deze 3-jarige master heb je ook nog de mogelijkheid om jezelf door te specialiseren in een van de vakgebieden binnen de tandheelkunde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het specialiseren in mondziekten & kaakchirurgie, orthodontie, endodontologie, orale kinesiologie of pedodontologie. 

Hoe en waar studeer je Tandheelkunde?

Om je bij een universiteit Tandheelkunde aan te kunnen sluiten moet je eerst beschikken over een VWO-diploma met een profiel van Natuur & Techniek met biologie of een profiel van Natuur & Gezondheid met natuurkunde. In Nederland zijn er 3 universiteiten waarbij Tandheelkunde te studeren is, namelijk het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen. 

Toelating tot de bachelor Tandheelkunde

Dankzij het beperkte aanbod en de relatief grote vraag van en naar Tandheelkunde studies hebben deze universiteiten al jarenlang een numerus fixus voor de toelating ingesteld. Dit houdt in dat de universiteiten een beperkt aantal plaatsen voor de studie hebben en niet meer studenten toelaten dan dat van tevoren is vastgesteld. In Nederland zijn er per jaar in totaal 259 studieplaatsen voor Tandheelkunde beschikbaar, hiervan bevinden zich er 144 in Amsterdam, 48 in Groningen en 67 in Nijmegen. Elke universiteit heeft zijn eigen beleid en procedure voor de toelating. Waar wordt er dan naar gekeken bij numerus fixus? Voor studies met numerus fixus wordt er niet alleen gekeken naar je cijfers in het eindexamenjaar, maar ook naar die van het jaar ervoor. Zorg er dus voor dat je ook dat jaar al goed presteert, want op deze manier heb je de grootste kans op toelating. Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dit mag dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. In totaal (over verschillende jaren) kun je maximaal 3 keer proberen een opleidingsplek Tandheelkunde te bemachtigen.

Toekomst voor tandartsen

Op dit moment ziet de toekomst voor tandheelkunde studenten er zeer goed uit. Op de arbeidsmarkt voor tandheelkunde wordt er zeer weinig tot geen werkeloosheid gezien. Na je afstuderen (3 jaar bachelor en 3 jaar master) kun je je registreren in het BIG-register (Beroepen in Individuele Zorg) en vanaf dat moment kun je aan het werk als tandarts. Je kunt er dan zelfs zelf voor kiezen of je aan de slag wilt in een solo- of groepspraktijk, als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of in loondienst. Heb je een eigen tandartspraktijk, en zoek je hier de juiste leverancier voor? Neem een kijkje op de website van Alldent: https://alldent.nl/verlichting/