Fijn Gezond
Image default
Thuisgezondheid

WMO-aanvragen bij Ergotherapie: ondersteuning voor een zelfstandig leven

Ergotherapie speelt een cruciale rol in het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische aandoening om zo zelfstandig mogelijk te leven. Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen ergotherapeuten een belangrijke bijdrage leveren aan het aanvragen en realiseren van passende ondersteuning. Denk aan een WMO aanvraag voor een scootmobiel, woningaanpassing, vervoer, mantelzorg of huishoudelijke ondersteuning.

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie in het dagelijks leven. Ergotherapeuten kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van een individu en bieden praktische oplossingen om de dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan aanpassingen in huis, het aanleren van nieuwe vaardigheden of het gebruik van hulpmiddelen.

WMO en Ergotherapie

Binnen de WMO kunnen mensen met een beperking of chronische aandoening een beroep doen op ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen, werken en participeren in de samenleving. Ergotherapeuten kunnen helpen bij het in kaart brengen van de behoeften en het opstellen van een ondersteuningsplan. Ondersteuning nodig bij een WMO aanvraag bij de gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op met Vial Ergotherapie. Vraag naar de beschikbaarheid en hun expertise omtrent WMO aanvragen.

Het aanvraagproces

 1. Melding: De eerste stap is het melden van de ondersteuningsbehoefte bij de gemeente. Dit kan telefonisch, online of via een persoonlijk gesprek.
 2. Keukentafelgesprek: Vervolgens vindt er een keukentafelgesprek plaats met een Wmo-consulent. Hierbij wordt de situatie in kaart gebracht en wordt besproken welke ondersteuning nodig is.
 3. Advies ergotherapeut: In veel gevallen wordt een ergotherapeut ingeschakeld om een onafhankelijk advies te geven over de benodigde ondersteuning. De ergotherapeut onderzoekt de situatie thuis, op het werk of op school en adviseert over passende oplossingen.
 4. Besluit: Op basis van het advies van de ergotherapeut en het keukentafelgesprek neemt de gemeente een besluit over de toekenning van Wmo-ondersteuning.

De Rol van de Ergotherapeut

De ergotherapeut speelt een belangrijke rol in het Wmo-aanvraagproces. Hij of zij kan:

 • Behoeften in kaart brengen: De ergotherapeut onderzoekt de dagelijkse activiteiten en de omgeving van de cliënt om te bepalen welke ondersteuning nodig is.
 • Advies geven: Op basis van het onderzoek adviseert de ergotherapeut over passende oplossingen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen of begeleiding.
 • Ondersteuningsplan opstellen: Samen met de cliënt stelt de ergotherapeut een ondersteuningsplan op waarin de doelen en de benodigde ondersteuning worden beschreven.
 • Bemiddelen: De ergotherapeut kan bemiddelen tussen de cliënt en de gemeente om ervoor te zorgen dat de juiste ondersteuning wordt toegekend.

Voordelen van Ergotherapie bij Wmo-aanvragen

 • Onafhankelijk advies: De ergotherapeut geeft een onafhankelijk advies, gebaseerd op de specifieke behoeften van de cliënt.
 • Passende oplossingen: De ergotherapeut kijkt naar de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en adviseert over oplossingen die aansluiten bij de persoonlijke situatie.
 • Betere communicatie: De ergotherapeut kan helpen bij de communicatie tussen de cliënt en de gemeente, waardoor misverstanden worden voorkomen en de juiste ondersteuning wordt toegekend.

Ondersteuning bij het WMO-aanvraagproces

Ergotherapie is een waardevolle aanvulling op het Wmo-aanvraagproces. Door de expertise van de ergotherapeut wordt de kans op het verkrijgen van passende ondersteuning vergroot, waardoor mensen met een beperking of chronische aandoening zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

https://www.vial-ergotherapie.nl