Fijn Gezond
Image default
Gezondheid van kinderen

Onhandigheid bij kinderen

Onhandigheid bij kinderen is een veelvoorkomend probleem dat de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind kan beïnvloeden. Het is belangrijk om te weten dat onhandigheid bij kinderen soms een symptoom is van een onderliggend probleem, zoals dyspraxie.

Wat is dyspraxie?

Dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op de coördinatie en het uitvoeren van bewegingen. Kinderen met dyspraxie hebben vaak moeite met dagelijkse taken, zoals kleden, eten en schrijven. Ze kunnen ook onhandig zijn in sport en spel.

Gelukkig is er hulp beschikbaar voor kinderen met dyspraxie, zoals kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie is gericht op het verbeteren van de motorische vaardigheden van het kind. Het doel is om het kind zijn of haar bewegingsvaardigheden te verbeteren en zijn of haar zelfvertrouwen en zelfbeeld te versterken.

Kinderfysiotherapie loont!

Tijdens kinderfysiotherapie krijgt het kind oefeningen en activiteiten die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de coördinatie en het uitvoeren van bewegingen. De oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de fijne motoriek, de grove motoriek en balans. Het kind leert ook nieuwe vaardigheden, zoals klimmen, rennen en springen.

Kinderfysiotherapie is niet alleen nuttig voor kinderen met dyspraxie, maar ook voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van bepaalde bewegingen of activiteiten. Kinderfysiotherapie kan bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van de spierkracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen.

Het is belangrijk om te weten dat kinderfysiotherapie niet alleen gericht is op het verbeteren van de fysieke vaardigheden van het kind, maar ook op het versterken van het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Kinderen leren nieuwe vaardigheden en activiteiten en krijgen meer zelfvertrouwen en zelfbeeld door hun prestaties.

Wees op tijd

Het is belangrijk om kinderen met dyspraxie of onhandigheid tijdig te identificeren en te ondersteunen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en groeien zoals ze zouden moeten. Kinderen met dyspraxie hebben soms extra begeleiding nodig en kinderfysiotherapie is een geweldige manier om ze te helpen bij het bereiken van hun doelen.

Goede samenwerking met betrokkenen

In samenwerking met ouders, leraren en andere zorgverleners, kan kinderfysiotherapie een groot verschil maken in het leven van een kind. Het is belangrijk om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen en samen te werken om hen te helpen bij het bereiken van hun volle potentieel.

Kinderfysiotherapeut B&B Kidscare in Den Haag heeft veel ervaring met het behandelen en begeleiden van kinderen met dyspraxie. Zij hebben meerdere specialisten in dienst die zijn opgeleid om kinderen met onhandigheid te helpen. 

https://benbkidscare.nl/